Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.05.2011 12:49 - Доминик Строс Кан - Крахът на една Жизнена стратегия
Автор: brand Категория: Лични дневници   
Прочетен: 2971 Коментари: 15 Гласове:
0Смисълът на Кариерното консултиране не се съдържа само в професионалното ориентиране!

Задаването imageна въпроси е в основата на нашата Жизнена стратегия.

Намирането на точните отговори е в основата на Житейската ни реализация.

Ежедневието, непрекъснато ни изправя пред ситуации в които често губим своята ориентация…

Търсим успешния път на житейската си реализация - правилните действия през целия си живот.

Защо за някои Живота е успешна реализация, за други непрестанни усилия?

Кариерното консултиране е финната настройка към улавяне и поддържане нишката на Битието!

Именно ученето през целия живот дава най-пълноценен отговор на въпроса - Защо съм тук?

Нали, всъщност нашия Живот  представлява непрестанно кариерно развитие, заключаващо се в смисъла на нашето съществуване, усъвършенстване и реализация  не само в обществото, а също и в личното ни обкръжение.

Забележете, осъзнаваме това, а пропускаме  свързването на тези два аспекта в неразривното цяло.

Защото все още битува разбирането, че нашето Кариерно  развитие е свързано само и единствено с нашето професионално ориентиране и професионалната ни реализация!

Пропускаме, непонятно защо, нашите душевни катаклизми, породени от социалната среда, влиянието в не редки случаи негативно, на близкото ни обкръжение… Идеалите и ценностите ни убягват. Дерайлират някак си встрани.

Провалът дори и на най-благородната Мисия се корени именно във фаталния пропуск,   че   никога не търсим, или не намираме възможноста да  интегрираме физичната си кариерна реализация с духовната удовлетвореност.

Дали постигането на тази уравновесеност не стои в основата на самоизграждането на креативната харизматична личност?

Можем ли да уловим неуловимото, от гледна точка на Управление на СЕБЕ СИ, при Управлението на кариерата си?

Можем – в своевременното кариерно консултиране е разковничето на индивидуалния успех!

Доминик Строс Кан – име станало известно и популярно! Име на човек с блестяща кариера кулминирала в длъжността Директор на Международния валутен фонд!

Име, записано в луксозните страници на посетителите и временно ползващите се от прадлаганите услуги на Софител Ню Йорк хотел!

Кое провокира скандала около името - Доминик Строс Кан?

·         Физичната реализация, на лицето Доминик Строс Кан?

Или…

·         Духовната неудовлетвореност на личността Доминик Строс Кан?

Каква „Кариерна инвестиция”, в реално време е вложил в личната си „Жизнена стратегия” Доминик Строс Кан?

Нагледно, представеното в авторската ни кариерна експрес-диагностика статукво     на Доминик Строс Кан - в графичен вид   изглежда така :

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BxrF41LzHYFCYWUzOGMzZjAtOWNkYS00ODM0LTg3M2UtYzhjOTQ4YTk4Y2Nh&hl=bg&authkey=COeDuVA

От диаграмата е видно, че житейската реализация, чийто компонет се явява кариерното развитие на Доминик Строс Кан е определено да бъде съпътствана с интензивност, напрегнатост и динамика.

Ясно и безспорно доказателство за това  е илюстрираното графично поведение на праговите граници на личностната реализация на лицето Доминик Строс Кан.

Тук няма Илюзия! От графиката е видно, че тази изключително висока динамичност  предопределя характера и на структуиране на една интензивна и просперираща  обещаваща кариера на Доминик Строс Кан. Ала… това не означава, че неговото кариерно развитие има само своя материален носител!!!

Другата страна на везната на хармонично-развиващата се личност, както е видно от приложената графика, рефлектира също  така и в духовен (морален, етичен) аспект!

Доколко ще натежи зрънцето ЕТИКА в умението да владеем егото си?  Психо-генетическата обусловеност, панацеята, която търсят и до днес психолози, невролози, психо-аналитици, психиатри да открият в личността при структуиране на нейния психо-терапевтичен структурен анализ.

Докато на тези специалисти целта е да препоръчат правилен диагностично-оздравителен план и/или да поставят здравен статус „б.о.” клинично психично здрав, гледната точка на кариерния статус е отвъд тези бариери.

„Символично”, това е  претеглящата мерна единица, която ние поставяме на другото блюдо, на нашата индивидуална везна, уравновесяваща  поведението на личността в обществото, във връзка и не само с изпълнението на конкретните й служебни задължения!

Разбира се, целта на настоящата статия не е насочена към извършване на подробен анализ на въпросната личност, още по-малко специално в насока морално-етично-психологически профил.

Целта  е да насочим вниманието Ви върху аспекта, че планирането и прогнозирането на Кариерното развитие не е само теория, а практичен математичен модел , носещ информация за предвидимост на събития. В международен мащаб кариерното консултиране е отдавна вече е неотменна универсална част от индивидуалната жизнена стратегия на всеки човешки индивид!

Кариерното консултиране в аспект Управление на кариерата, чрез ефективно управление на личността се явява – златната възможност да предвидим нашите Личностни възможности за нашия  гарантиран Успех!

В хронологическата си  последователност кариерното развитие бележи своите области:

        на максимална активност, илюстрирана с показаната  „Горна” прагова граница;

        на „разрешена” пасивност, илютрирана с показаната „Долна” прагова граница.

Графично изобразената    Индивидуалната крива на Кариерното развитие  на Доминик Строс Кан ни предоставя очертанията на една „дефиниционна област”  богата на информация, при проследяване пътя за възможно най-ефективната личностна реализация.

Разшифровка:

Каква информация носят граничните прагови очертания както и Индивидуалната крива на Кариерното развитие?

Горната прагова гранична реализация за личността носи индивидуалната съчетаемост на обществена реализация с непрекъсната корекция и изграждане на личностна ценностна система.

а. Обективно възможният МАКСИМУМ.

Долната прагова реализация на лицето носи информация за допустимо позволените  отклонения в личностната реализация. Прогностичният СПАД.

Индивидуалната крива на Кариерно развитие на личността обективно отразява „уменията” на индивида да синхронизира материалния носител с духовния аспект при своята Житейска реализация!

 Потвърждение:

 • доколко думите отговарят на делата ни;
 • доколко сме се отдалечили от мисията си;
 • доколко сме се доближили до истинския отговор на въпроса-Защо съм тук? !?!

Своевременната корелация и синхронизация с аспекта, етапа, ситуацията по всяка една точка от графичното развитие позволява снемане на информация за лицето с допуск от минимум грешки и максимум върхови постижения.

                                                 Експрес-Анализ 

На Жизнената стратегия на Доминик Строс Кан 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BxrF41LzHYFCYWUzOGMzZjAtOWNkYS00ODM0LTg3M2UtYzhjOTQ4YTk4Y2Nh&hl=bg&authkey=COeDuVA

На диаграмата:

 • ясно (виж информацията посочена в Легендата) е отбелязан старта на политическата кариера на лицето Доминик Строс Кан (т.1) ;
 • прекъсването след определени драматични събития и
 • появаването отново на политическата сцена (т.2) отразява наличието на стабилно материално и обществено развитие.

Едновременно с поведението  в обществото върви и нашето „личностно” поведение харизмата на душата, на космичната закономерност.

Характерът на това именно поведение за Доминик Строс Кан виждате е ясно отразено във времевата отсечка, фиксирана в графиката от т.А до т.Б .

Тук са подчертани:

 • съчетаването на едно добро образование с
 • отговорна обществена позиция и
 • убеденост чрез различни иновативни действия към
 • промяна чрез действия, провокирани от вътрешна убеденост и
 • различни обществени промени.

Обективното потвърждение е, приноса на Доминик Строс Кан  като привърженик и застъпник за приватизационните процеси във Франция (Франс Телеком), както и неговото предложение за въвеждането на 35 часова работна седмица.

Какво провали Жизнената кариера на Доминик Строс Кан? (Отговорът на въпроса стоящ пред всеки от нас - Защо съм тук?).

Иначе казано:

Мога ли и как да предотвратя „Рисковите”, „инфарктни” точки по Индивидуалната Крива на Жизнената си реализация?

Точно тук, в опорната точка на Балансиране на Везната, както символично отбелязахме Физично-Духовно; Обществено-лично себеизявяване избива обикновено дисбаланса, водещ стремглаво по надолнището…

Точно тук, в опорната точка на Балансиране на Везната, както символично отбелязахме Физично-Духовно; Обществено-лично себеизявяване посочва характера на промяна на индивидуалните за личността събития съсредоточени обикновено в  дисбаланс, водещ стремглаво към намаляване на възможности и увеличаване на препятствия.

Умението да бъдат уравновесени двете същности на кариерното развитие започва да губи своята стабилност при нашия епистолярен пример с Доменик Строс Кан предвещаващ крах на една Жизнена стратегия.

Кога?

Още с встъпването си на длъжност като Министър на Промишлеността.

Тогава Доминик Строс Кан е на 42 годишна възраст.

Независимо от факта, че на 48 годишна възраст става Министър на Икономиката, финансите и индустрията, непознаването на особеностите на личната си Жизнено-стратегическа графика поставя прът в колелата на стремглаво-напредващата му кариера.

Защо?

Видно от графичното представяне, времето заключено между 42 и 48 годишната възраст на лицето бележи т.н. „латентен период”.

Характерното за този период се изразява с „инертността”, на която е склонен да се поддаде.

При едно своевременно и компетентно професионално кариерно консултиране, опасността може да бъде овладяна чрез синхронизиране на „баланса” в Кариерното развитие.

Как?

Периодът е благоприятен за Личностен „Одит” на индивидуалната Жизнена стратегия на личността, казано на професионален език. Ревизиране на личностни приоритети, качества. Обективна експертна оценка. Реална самооценка на периода, средствата, действията.

Именно тук е разликата в средствата за овладяването на зациклянето, между психологическите корифеи и кариерните консултанти. Превантивната консултантска стратегическа консултация, би предотвратила стреса и предпазила субекта от необходимостта в най-добрия случай за приемане на антидепресанти.

Бедата в съвременното пост-модерно общество идва от неразбирането, че освен световна икономическа криза, обществото, което се намира в колапс, независимо от ранга си, изправя индивида включително и политическите личности и пред  жестока Духовна криза!

Веднъж пренебрегнат анализа, „превантивната мярка”, както обичаме да се изразяваме в подобни случаи на този именно период, неприятна, меко казано   в кариерата на Доминик Строс Кан, оказва годината 1999!

 • На  50 годишна възраст,  той се оказва въвлечен в няколко финансови скандала и е принуден да подаде оставката си.
 • Следват разразилите се секс скандали;
 • Не е за пренебрегване допълнителната информация съпровождаща името му – четири брака.

Разбира се, целта на настоящата публикация не е да бъде направен обстоен анализ на кариерното развитие на  Доменик Строс Кан, една публична личност, и съвсем не, за да бъде скандализиран един високопоставен политик и финансист, какъвто е.

Целта е, чрез обществено-информационното полезрение и прозрачност на действията на известен за всички индивид да Ви покажем алтернативен начин на проследяване и прогнозиране Кариерното развитие на личността независимо от заемано обществено положение.

Експрес-Анализът на Жизнената стратегия на Доменик Строс Кан е основателен повод за сериозен нов прочит

 • на Собствената си Графична карта Жизнена стратегия;
 • Горната прагова гранична реализация;
 • Долната прагова реализация;
 • Индивидуалната крива на Кариерно развитие на личността.

Целта е:

 • Адекватни действия;
 • Адекватна преориентация;
 • Блестяща кариера.

Анализът е еднакво приложим:

 • както за политици;
 • предприемачи;
 • мениджъри;
 • така и за обследване и прогнозиране на лоялност в партньорски отношения;
 • към фирма;
 • преговори;
 • договаряне;
 • бизнес практики;
 • и не на последно място към  институция.

Кой не би желал да знае със сигурност, а не чрез гадаене, къде, кога, как  да действа, за да Реализира Своя Звезден Шанс?

Има ли някой който да ми каже, и обратното - не бих искал да знам, къде, кога и как „да не стъпна накриво?”

Действа се сега и днес. Миналото и бъдещето са само две функции на настоящето!

Вчера – си изпуснал момента.

Утре си закъснял, заради бездействието си ДНЕС!

Всичко е предвидимо.

Някои гадаят по звездите, други хвърлят зарове…

Животът е едно ОГРОМНО КОЛЕЛО НА КЪСМЕТА!

Малко ли е да знаеш, кога да завъртиш и кога да спреш?

Кое е мястото ли?

Там където е опорната точка, между Физическото и Духовното равновесие на личността!

Във всички изброени аспекти!

автор: Мариела Димитровa
Гласувай:
0
0


Вълнообразно


Следващ постинг
Предишен постинг

1. анонимен - платье длинное сзади
17.10.2012 02:48
Привет Всем!У меня есть хорошая новость Тогда читайте новость - <a href=http://blowjobgalaxy.com/user/reuchendraich/>мариуполь вечерние платья </a> мужская куртка <a href=http://www.1on1amateur.com/user/mesedulaMal/>туфли и платья </a> куртка пилот купить <a href=http://hozeaika.ru/user/clindineappep/>юбки фото </a> тапочки купить ... Успехов Вам!
.:::.
<a href=http://cialis-tadalafil.webstarts.com/>Oral Jelly suppliers australia Kamagra tablets </a> - Super Kamagra low Order Kamagra Online India best place to Buy Kamagra Online Cheapest : Kamagra Oral Jelly 100mg Order ajanta pharma : <a href=http://discounted-kamagra.blog.hr/>get Kamagra online pharmacy </a> - mersyside Kamagra sales
цитирай
2. анонимен - купить деловой костюм
17.10.2012 11:44
Доброго времени суток!Оформить заказ выгодный для Вас! Тогда читайте новость - <a href=http://daftari.rayantec.ir/member.php?action=profile&uid=2190>collins одежда каталог </a> мужские галифе <a href=http://uasdan.com/user/Easeftoff/>где купить осеннюю куртку </a> купить куртку сноубордическую <a href=http://mftk.ru/user/WeerGycle/>пальто харьков купить </a> интернет-магазин одежды женской ... Успехов Вам!
.:::.
<a href=http://kamagra-express-shipping.blog.hr/>Kamagra without prescription overnight delivery </a> - pharmacy Kamagra without prescription : Kamagra man : <a href=http://kamagra-fedex.blog.hr/>Oral Jelly 100mg order Kamagra tablets </a> - Kamagra jel
цитирай
3. анонимен - обувь на каблуке купить
17.10.2012 20:55
Здраствуйте!У меня есть хорошая новость Тогда читайте новость - <a href=http://vietnhinhanh.com/Upload/member.php?action=profile&uid=28245>где купить короткое платье </a> ночная рубашка <a href=http://irp.in.ua/user/bahfloomiafaw/>джинсовое платье купить </a> интернет магазин одежды для девушек <a href=http://detransle.narod2.ru/>распродажа в связи с </a> юбки фото ... Хороших Вам покупок!
.:::.
<a href=http://online-kamagra.blog.hr/>efficacite de Kamagra </a> - guide on taking Kamagra : Kamagra apcalis UK : <a href=http://get-kamagra.blog.hr/>Oral Jelly order Kamagra tablets </a> - where to Buy Kamagra store
цитирай
4. анонимен - распродажа брендовых сумок
18.10.2012 03:49
Доброго времени суток!Хотите купить одежду не выходя из дому? Тогда читайте новость - <a href=http://empatia-med.ru/user/Faliaseraride/>пошив платья цена </a> купить в интернет-магазине платье <a href=http://doolssite.info/user/aliessCeash/>интернет магазин турецкой одежды </a> реклама бижутерии <a href=http://slegalozu.narod2.ru/>магазин элитной бижутерии </a> юбки ... Успехов Вам!
.:::.
<a href=http://kamagra-prices.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly 100mg used </a> - Kamagra Europe : Kamagra 100mg Buy Generic viagra : <a href=http://kamagra-express-shipping.blog.hr/>kamagra silagra generic cialis </a> - worldwide Kamagra tablets
цитирай
5. анонимен - белое вечернее платье
19.10.2012 05:44
Доброго времени суток!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://trancesonic.je1.ru/index.php?subaction=userinfo&user=aloldilkift>осенние платья фото </a> скидки в магазинах одежды <a href=http://fussballfreundetoeplitz.de/forum/member.php?action=profile&uid=98222>купить сумку бу </a> интернет магазин одежды радуга <a href=http://dejavu.ua/>интернет магазин британской одежды </a> женские куртки интернет магазин ... Удачи Всем!
.:::.
<a href=http://buy-kamagra.blog.hr/>Buy Kamagra Online consultation US </a> - super Cheap Kamagra pills : Kamagra Oral Jelly 100mg Buy Generic viagra Online : <a href=http://kamagra-fedex.blog.hr/>how to Buy Kamagra Online legal </a> - Kamagra counterfeit
цитирай
6. анонимен - купить эргономичный рюкзак
19.10.2012 14:45
Привет!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://bigworldclub.com/phpBB2/memberlist.php?mode=viewprofile&u=116693>каталог одежды весна 2012 </a> тапочки купить <a href=http://bestgame.ipurl.ru/user/ObemeCappef/>фильмы онлайн бесплатно белое платье </a> каталоги одежды онлайн 2012 <a href=http://dejavu.ua/>интернет магазин детской одежды владимир </a> интернет магазины одежды в украине ... Удачи Всем!
.:::.
<a href=http://kamagra-express-shipping.blog.hr/>online ordering Kamagra without a RX </a> - Kamagra many orgasms : Kamagra Cheap from India : <a href=http://kamagra-express-shipping.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly 100mg Online viagra Generic </a> - Buy Generic Kamagra Online
цитирай
7. анонимен - платье купить интернет-магазин
19.10.2012 23:53
Как дела?У меня есть новость магазину он-лайн Тогда читайте новость - <a href=http://xxmusic.ru/user/intismsertave/>лен одежда интернет магазин </a> шорты <a href=http://www.mechanics.in.ua/user/Bredittenex/>купить сумку для ноутбука </a> оптовый интернет магазин одежды украина <a href=http://dejavu.ua/>где купить хорошую куртку </a> платье детское ... Удачи Всем!
.:::.
<a href=http://super-kamagra.blog.hr/>Kamagra woman nl </a> - Kamagra Kamagra Oral Jelly Kamagra Gel Kamagra Soft Articles : Kamagra Oral Jelly suppliers online sildenafil : <a href=http://kamagra-online.blog.hr/>Kamagra usa mexico canada </a> - jak dziala Kamagra
цитирай
8. анонимен - юбка с воланами купить
20.10.2012 04:23
Привет Всем!У меня есть новость магазину он-лайн Тогда читайте новость - <a href=http://forum.mobileweava.mobi/member.php?action=profile&uid=388847>где купить женские костюмы </a> ночные сорочки <a href=http://razgovor.tomsk.ru/index.php?subaction=userinfo&user=CliegeFug>купить джинсы </a> детская одежда через интернет <a href=http://dejavu.ua/>купить куртку женскую с мехом </a> зимние куртки ... Всем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://erste-kamagra100mg.webstarts.com/>Kamagra UK Cheap ajanta </a> - Kamagra UK online apcalis is is safe to take 200g of Kamagra at once how to get Kamagra overnight delivery : Cheap Online Kamagra without a prescription : <a href=http://lowest-kamagra-prices.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly china </a> - Buy Generic Kamagra and get a rock hard erection
цитирай
9. анонимен - купить вечернее платье большого размера
20.10.2012 18:28
Доброго времени суток!У меня есть хорошая новость Тогда читайте новость - <a href=http://nikolaevmmm2011.com.ua/user/artikeentem/>стильные платья купить </a> купить женское нижнее белье <a href=http://cappersport.com/user/Arrarmaassepe/>купить платье в одессе </a> олдос детская одежда интернет магазин <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/>шифоновые длинные платья </a> джинсы узкие мужские ... Всем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://now-online-kamagra.blog.hr/>Buying online Kamagra Cheap overnight delivery </a> - canadian Kamagra : utilizzo di Kamagra : <a href=http://cheap-kamagra-online.blog.hr/>Cheap Kamagra in us </a> - Kamagra good as viagra
цитирай
10. анонимен - интернет магазин одежды москва дешево
21.10.2012 03:18
Привет!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://omsk-poker.ru/user/Wesquesak/>купить детскую одежду в украине </a> футболки мужские <a href=http://elegapostel.narod2.ru/>кожаные куртки мужские распродажа </a> купить офисный костюм <a href=http://www.sexsmotret.ru/user/Heissewly/>купить пиджак женский </a> мужские шорты ... Успехов Вам!
.:::.
<a href=http://now-kamagra-100mg.blog.hr/>Online drug stores Kamagra prescription </a> - Kamagra Oral Jelly without prescription ajanta pharma : Kamagra facts : <a href=http://now-kamagra-100mg.blog.hr/>Cheap Kamagra in canada </a> - US Generic for Kamagra
цитирай
11. анонимен - каталог одежды цены
22.10.2012 08:32
Привет Всем!Оформить заказ выгодный для Вас! Тогда читайте новость - <a href=http://minecraft.realweb.ua/user/InhentChancew/>reserved одежда каталог </a> меховые жилетки распродажа <a href=http://www.russianmontreal.ca/index.php?subaction=userinfo&user=hoawaywhanD>платье с розами </a> платье скачать <a href=http://narodprav.peunova.ru/user/tortuartitony/>где купить сумку для школы </a> купить обувь modus vivendi ... Хороших Вам покупок!
-====-
<a href=http://buy-kamagra.blog.hr/>Buy Cheap Kamagra france </a> - Generic online Kamagra :.Generic Kamagra overnight shipping Order .:<a href=http://lowest-kamagra-prices.blog.hr/>purchase Kamagra on line </a> - soft tabs Kamagra
цитирай
12. анонимен - самая модная одежда 2012
29.10.2012 02:22
Привет Всем!У меня есть новость магазину он-лайн Тогда читайте новость - <a href=http://kogh.ru/index.php?subaction=userinfo&user=Arrimaphina>распродажа объявление </a> женская обувь больших размеров <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/#платья-для-полных-женщин-купить»>платья для полных женщин купить</a> латексный костюм купить <a href=http://nevakomplekt.ru/user/Jeokillinue/>bonprix каталог одежды </a> сарафаны лето 2012 ... Хороших Вам покупок!
.:::.
Discout 5-12% <a href=http://super-kamagra.blog.hr/#Kamagra-Online-consultant»>Kamagra Online consultant</a> - mail order Kamagra medication online : Oral Jelly canada Cheapest Kamagra : Discout re 7% <a href=http://now-online-kamagra.blog.hr/#Kamagra-Oral-Jelly-100mg-offers»>Kamagra Oral Jelly 100mg offers</a> - Oral Jelly suppliers usa Kamagra soft tabs
цитирай
13. анонимен - одежда интернет магазин копии
30.10.2012 05:50
Здраствуйте!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://videochat.by/index.php?subaction=userinfo&user=creeseejefisp>зимняя детская обувь распродажа </a> женская обувь интернет магазин <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/#прикольные-футболки-для-беременных-купить»>прикольные футболки для беременных купить</a> оранжевое платье <a href=http://avtonom.kz/user/dualsepes/>платья крючком фото </a> молодежная мода ... Хороших Вам покупок!
.:::.
Discount for Christmas <a href=http://kamagra-online.blog.hr/>Indiana online Kamagra </a> - Kamagra Oral Jelly review usa sildenafil citrate : kwik Kamagra : Discount for re 5 7 % <a href=http://erste-kamagra100mg.webstarts.com/>Kamagra UK dealers </a> - Oral Jelly australia online Kamagra tablets
цитирай
14. анонимен - брюки для беременных
31.10.2012 22:55
Как дела?Оформить заказ выгодный для Вас! Тогда читайте новость - <a href=http://finset.ru/user/Apperapix/>фильм новое платье смотреть </a> спортивные штаны <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/#купить-стильную-одежду»>купить стильную одежду</a> одежда из белоруссии интернет магазин <a href=http://albumnew.ru/user/GreerseRera/>пальто больших размеров купить </a> модная детская одежда ... Хороших Вам покупок!
.:::.
Discount for Christmas <a href=http://discounted-kamagra.blog.hr/>Generic cialis Europe Kamagra </a> - Kamagra Oral Jelly coupon : Generic Kamagra Canada : Discount for re 5 7 % <a href=http://buy-kamagra.blog.hr/>kamagra bulk </a> - Generic Kamagra sold in the US
цитирай
15. анонимен - купить джинсы онлайн
02.11.2012 05:21
Уважаемые господа!Хотите купить одежду не выходя из дому? Тогда читайте новость - <a href=http://www.uktravels.ru/user/KictfeleKip/>магазин детской одежды распродажа </a> женская обувь интернет магазин <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/#модная-качественная-одежда»>модная качественная одежда</a> интернет бижутерия <a href=http://bik.kz/user/HetedyenExcet/>краска для джинс купить </a> купить платье украина ... Хороших Вам покупок!
.:::.
Discount for Christmas <a href=http://online-kamagra.blog.hr/>kamagra generic </a> - Kamagra UPS delivery only : kamagra uk viagra : Discount for re 5 7 % <a href=http://kamagra-now.blog.hr/>order Kamagra online New Zealand </a> - Buy Kamagra Oral Jelly and Treat Impotence a Perfect Cure
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: brand
Категория: Лични дневници
Прочетен: 311705
Постинги: 192
Коментари: 97
Гласове: 343
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31